Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα

Άρθρα

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολικών μονάδων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, άρα και στον Πειραιά και θέλοντας να συμβάλλουμε στη τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί μας να κρατήσουν όρθια και ζωντανή την κοινωνία και τους μαθητές μας, αναρτούμε παρακάτω χρήσιμες οδηγίες κι ανακοινώσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση(συνεχή ενημέρωση).

Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας για τα Νηπιαγωγεία της Επικράτειας (Δημόσια και Ιδιωτικά)  22-04-2020 για το διαβιβαστικό πατήστε εδώ  για τις οδηγίες πατήστε εδώ

Όλες οι πληροφορίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Μαθαίνουμε στο σπίτι (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 04-04-2020 ,πατήστε εδώ

Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 03-04-2020,για το έγγραφο πατήστε εδώ

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο,για το διαβιβαστικό πατήστε εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο με γενικές οδηγίες, πατήστε εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για την Ασφαλή εργασία εξ΄ αποστάσεως,πατήστε εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για την Ασφαλή εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως,πατήστε εδώ
 
 
Οδηγίες για τους γονείς, πρώτο μέρος   δεύτερο μέρος
 

Για οδηγίες και ενημέρωση (ΥΠΑΙΘ) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση πατήστε εδώ

Προγραμματισμός (ώρες)  σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ 31-3-20, εδώ

Δημιουργία δομών Help Desk, ΠΔΕ Αττικής 30-3-20, εδώ

Προγραμματισμός δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 6ου ΠΕΚΕΣ, 30-3-20, εδώ 

 Οδηγίες για την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση,  ΥΠΑΙΘ 24-3-20, εδώ 

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, ΥΠΑΙΘ 21-3-20, εδώ

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ΥΠΑΙΘ 27-3-20, εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα