Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα

Άρθρα

Χορήγηση Βεβαίωσης Κίνησης

Σχετικά με τη χορήγηση Βεβαίωσης Κίνησης από 07/11/2020 έως και 30/11/2020, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Οι Διευθυντές/Διευθύντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά χορηγούν Βεβαίωση Κίνησης στους/στις εκπαιδευτικούς της μονάδας καθώς και στους μαθητές αυτών. Σχετικά υποδείγματα βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://forma.gov.gr/

Β. Ο Διευθυντής Π.Ε. Πειραιά θα χορηγήσει Βεβαίωση Κίνησης στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες και στους/στις Προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας καθώς και στους/στις Υπαλλήλους της Υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) στην οποία έχει προστεθεί η λειτουργικότητα "Βεβαιώσεις Κίνησης".

Η βεβαίωση κίνησης εκδίδεται με αρχική συμπλήρωση από τον/την ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο και έγκριση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΠΕ.
Ο υπάλληλος που επιθυμεί την έκδοση της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:
1. Να εισέλθει στην ιστοσελίδα της απογραφής https://hr.apografi.gov.gr/login. και να επιλέξει "Είσοδος στην Υπηρεσία", καταχωρίζοντας τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet και εν συνεχεία "Σύνδεση" και «Αποστολή».
2. Να μεταβεί στην μικροεφαρμογή "Βεβαιώσεις Κίνησης". Εκεί μπορεί να δει τις βεβαιώσεις κίνησης που ενδεχομένως έχει ήδη συντάξει, τις εγκεκριμένες και εκείνες που έχουν απορριφθεί (δεν εμφανίζονται οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 27/3/2020, αφού αυτές εκδόθηκαν με άλλη διαδικασία).
3. Για τη σύνταξη νέας βεβαίωσης επιλέγει "Νέα Βεβαίωση", πατάει "Επιλογή Υπηρεσιακής Κατάστασης"
4. Στην οθόνη με τα στοιχεία της βεβαίωσης που εμφανίζεται, ο υπάλληλος μπορεί να τροποποιήσει τα πεδία "Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας" και "Διεύθυνση Οικίας", ενώ συμπληρώνει τα πεδία: Ώρα Προσέλευσης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) Ώρα Αποχώρησης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) Προβλεπόμενη Υπερωριακή Απασχόληση (συμπληρώνεται εάν υπάρχει) Υπερωριακή Απασχόληση Έως (συμπληρώνεται εάν υπάρχει) Ισχύς Βεβαίωσης Από (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) Ισχύς Βεβαίωσης Έως (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) Υποχρεωτικές ή έκτακτες μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής του (προαιρετική συμπλήρωση).
Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης, επιλέγει "Αποθήκευση" και δεν μπορεί πλέον ο ίδιος να τροποποιήσει τα στοιχεία της Βεβαίωσης Μετακίνησης.
Οι συμπληρωμένες βεβαιώσεις ελέγχονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, οι οποίοι μπορούν να τις εγκρίνουν ή να τις απορρίψουν εφόσον περιέχουν αναληθή στοιχεία.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα