Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα

Γενικά Άρθρα

Ευχές Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για το νέο έτος 2021

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/συναδέλφισσες,

Με την έναρξη της νέας χρονιάς βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις, πιο έμπειροι, πιο αποφασισμένοι, με μεγαλύτερη διάθεση να προσφέρουμε και να δημιουργήσουμε.

«Με λογισμό και μ΄ όνειρο…», τώρα όσο ποτέ, θέτουμε νέους στόχους και επαναξιολογούμε τους παλιούς, αναθεωρώντας αξίες και ιδανικά, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ας είναι το 2021 έτος χαράς, δημιουργίας και προώθησης ενός σχολείου ευτυχίας και εξωστρέφειας σε κάθε τομέα, με κάθε τρόπο, για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό μας.

Ας ανακαλύψουμε νέες μεθόδους συνέργειας, ενδυνάμωσης των λειτουργικών μας σχέσεων, αλληλοκατανόησης, προστασίας όσων βρίσκονται δίπλα μας και του εαυτού μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μείνουμε στις επάλξεις δημιουργικοί και προπάντων υγιείς.

Με την ελπίδα ότι οι δυσκολίες υποχωρούν, εύχομαι ολόψυχα να βρούμε όλοι τη δύναμη να ανταποκριθούμε στα απαιτητικά μας καθήκοντα με όραμα και υπευθυνότητα.

Καλή – Ευτυχισμένη – Δημιουργική Χρονιά!

Με εκτίμηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

EYXES

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

Το ΥΠΑΙΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο Κέντρο Φιλοξενίας ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ και στη Δομή Φιλοξενίας ΣΙΝΤΙΚΗΣ, Ν. Σερρών αντίστοιχα, να υποβάλουν αίτηση από 29-12-2020 μέχρι 13-01-2021 και ώρα: 15:00.

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

«“Έναρξη δράσης “Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επιμορφωτών και επιμορφούμενων, πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 169863/Ε4/15-12-2020 για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. πρωτ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στη σειρά με α/α 1234 (Α/θμια_1404) αφαιρείται το κενό ΠΕ23 το οποίο προστίθεται στη σειρά με α/α 1235 (Α/θμια_1405).

Για την Ανακοινοποιημένη Ειδική Πρόσκληση σσ 1-70 πατήστε εδώ.

Για την Ανακοινοποιημένη Ειδική Πρόσκληση σσ 71-143 πατήστε εδώ.

Για τα παραρτήματά της πατήστε εδώ.

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), καλεί με την αριθ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ της αριθ. 2ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως αναφέρονται αναλυτικά στα 3 παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθ. 105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκυκλίου-πρόσκλησης.

Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Τετάρτη 16/12/2020 έως και τη Δευτέρα 21/12/2020.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/)

Για την ειδική πρόσκληση σσ 1-69 πατήστε εδώ.

Για την ειδική πρόσκληση σσ 70-143 πατήστε εδώ.

Για τα παραρτήματά της πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα