Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα

Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (20-1-2020)

Για να δείτε την προκήρυξη που αφορά κατ' οίκον διδασκαλία σε μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου, πατήστε εδώ

Προθεσμία σχετικών αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 23/1/2020 και ώρα 12:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Νοέμβριο 2019. Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.01/16-01-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1/16-01-2020 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΩΠ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (1ΓΕ/2019)

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 , οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Καραολή Δημητρίου 50, 3ος όροφος, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 15:00 (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας).

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει :

1.Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ 

2.Να προσέρχεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτο πρόσωπο

3.Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

4.Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής

5.Να έχει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όλα τα προς κατάθεση δικαιολογητικά

Το σύνολο των εγγράφων να κατατίθενται σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον κάθε εκπαιδευτικό από 15/1 έως 3/2/2020 και ώρα 14:00 κι είναι ανεξάτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.

Διαβάστε περισσότερα: Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (1ΓΕ/2019)

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα