Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ TOY ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά
 
Ενημερωτικές εγκύκλιοι που αφορούν την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού στη σχολική κοινότητα τις άδειες και την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50η  05-07-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49η  28-06-2021

ΚΥΑ_ΦΕΚ 2744_26-06-2021

ΚΥΑ_ΦΕΚ 2671_23-06-2021_ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥΣ

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46η  01-06-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45η  24-05-2021

ΥΠΑΙΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ self test_18-05-2021

ΚΥΑ_ΦΕΚ 2200_18-05-2021

ΕΟΔΥ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  17-05-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43η  10-05-2021

ΥΠΑΙΘ ΕΞΕ - 50209 - 05-05-2021 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΥΑ_ΦΕΚ 1825_05-05-2021

ΚΥΑ_ΦΕΚ 1686_24-04-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42η  26-04-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η  20-04-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38η  05-04-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37η  29-03-2021

ΥΠΑΙΘ ΕΞΕ - 16313 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠ/ΣΗ 10-02-2021

 ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η  23-03-2021

 ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34η  08-03-2021

ΥΠΕΣ - COVID 19 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33η  01-03-2021

ΥΠΕΣ-COVID 19-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63η      12-10-2021

ΥΠΕΣ - 31Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  08-02-2021

 ΥΠΕΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2_3_2021 Ρ9ΦΞ46ΜΤΛ6-ΔΜΘ

ΦΕΚ 455 ΤΕΥΧΟΣ Β - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 06-02-2021

ΦΕΚ 454 ΤΕΥΧΟΣ Β - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ COVID - 05-02-2021

ΥΠΕΣ - 30Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  01-02-2021

ΥΠΕΣ - 29Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  25-01-2021

01. ΥΠΑΙΘ ΕΞΕ - 1731 - 2021 - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  COVID-19 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 08-01-2021

02. ΥΠΑΙΘ ΕΞΕ - 1701 - 2021 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  08-01-2021

03. ΕΟΔΥ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  28-12-2020

04. ΥΠΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ COVID   14-12-2020

05. ΥΠΑΙΘ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ Υ.Α. ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΕ 167332  09-12-2020

06. ΦΕΚ 5350_ΤΕΥΧΟΣ Β_ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ  05-12-2020

07. ΥΠΑΙΘ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ Υ.Α. ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΕ 164314  02-12-2020

09. ΕΟΔΥ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  12-11-2020

10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ COVID 19    19-11-2020

12. ΥΠΑΙΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ _E3_158104_ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗ-ΦΣΥ  18-11-2020

13. ΥΠΑΙΘ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΡ_156651_E3_Ω3Ω146ΜΤΛΗ-ΣΨΘ  16-11-2020

14. ΥΠΑΙΘ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕ - 156645   16-11-2020

15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  14-11-2020

18. ΕΟΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ COVID19 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   11-11-2020

20. ΥΠΕΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID 19  07-11-2020

21. ΥΠΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ COVID 03-11-2020

23. ΥΠΑΙΘ 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ   08-10-2020

24. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COVID-19 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

26. ΥΠΕΣ_ΜΕΤΡΑ_ΚΑΙ_ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΟΝ_ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ_ΤΗΣ_ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ_ΤΟΥ_ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ_20-09-2020

27. ΥΠΕΣ_ΜΕΤΡΑ_ΓΙΑ_ΤΟΝ_ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ_ΤΗΣ_ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ_ΤΟΥ_ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ_22-09-2020

28. ΕΘΝΙΚΟΣ_ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ_ΔΗΜΟΣΙΑΣ_ΥΓΕΙΑΣ_ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ_COVID_ΣΤΟ_ΣΧΟΛΕΙ0

29. ΦΕΚ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

30. ΥΠΑΙΘ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΙΑ_ΑΔΕΙΕΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΚΑΙ_ΜΕΛΩΝ_ΕΕΠ_ΕΒΠ

31. ΙΕΠ_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

32. ΥΠΑΙΘ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΣΥΓΧΡΟΝΗ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

33. ΥΠΑΙΘ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΜΕ_ΑΝΑΠΗΡΙΑ_Η_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ_ΑΝΑΓΚΕΣ

  • Καιρός