Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Για να δείτε το συγκεντρωτικό του ΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τη σταυροδοσία του ΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για να δείτε το συγκεντρωτικό του ΑΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τη σταυροδοσία του ΑΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για να δείτε το συγκεντρωτικό του ΚΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τη σταυροδοσία του ΚΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ