Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/8‐3‐1996/τ.Α’) και στην αρ. πρωτ.: 176287/Ε2/12‐11‐2019 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, ανακοινώνει τους
Πίνακες των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών κατά κατηγορία στους οποίους περιέχονται ο αριθμός μητρώου, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική θέση και οι μονάδες μετάθεσης του καθενός,
κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι όλα τα στοιχεία της αίτησης μετάθεσής τους. Οι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλουν σχετική ένσταση στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, από 13/12/2019 έως και 18/12/2019.

Για τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ  σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΚ, πατήστε εδώ

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ