Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Ιούνιο 2019. Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

  • Καιρός