Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα

Διοικητικά Θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. ΔΑΥΚ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, στις οποίες τοποθετήθηκαν οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πράξης "Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελούμενων, υπογραγραμμένα από τους ίδιους καθώς και από τους Διευθυντές. Το εβδομαδιαίο ωράριο δεν ξεπερνά τις 40 ώρες. Διευκρινίσεις και σχετικά έντυπα θα σταλούν το συντομότερο δυνατό.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ με ημερομηνίες Συστατικού Σημειώματος:

* 27-12-2013 και 30-12-2013 να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά (4ος όροφος) την 07η Ιανουαρίου 2014

* 31-12-2013 και μετά να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά (4ος όροφος) την 08η Ιανουαρίου 2014

για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγγελίας πρόσληψής τους. 

Για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που εκκρεμούν.  

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα