Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα

Διοικητικά Θέματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Πειραιάς, 7-11-2017

Σχετικά με την υπ΄αριθμ. 190077/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2017-18, σας επισημαίνουμε ότι :


Α) οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (δηλ. δεν έχουν οργανική θέση σε συγκεκριμένο σχολείο) από μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο:

υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης έως και 20-11-2017 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Επισήμανση: Όλοι οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.


Β) οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης οποιασδήποτε κατηγορίας:

  • Στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης με τον τρόπο που αναφέρει η εγκύκλιος (σελ. 3-5). Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.
  • να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του ηλεκτρονικού μηνύματος (σελ. 4 της εγκυκλίου: στο «Θέμα» να αναγράφεται ο τύπος αίτησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης  και ο αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού και στο «Σώμα του μηνύματος» το ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού).
  • η αποστολή να γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: e-data@dipe-peiraia.att.sch.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104224918.


Oι Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές τους μονάδες.

Δ/νση Π.Ε Πειραιά

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5-9-2017

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕ19 & 20

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα