Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα

Διοικητικά Θέματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΕΚ, ΣΔΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 6 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Για να δείτε την προκήρυξη Υποδιευθυντών ΙΕΚ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την προκήρυξη Υποδιευθυντών ΣΔΕ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την προκήρυξη Διευθυντών ΣΔΕ, πατήστε εδώ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για να δείτε τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, πατήσε εδώ

Για να δείτε τα ονόματα, πατήστε εδώ

Για να δείτε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2016-2017, πατήστε εδώ

Για να δείτε τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε  Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2016-2017, πατήστε εδώ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Για να δείτε την απόφαση αποσπάσεων σε Διευθύνσεις , πατήστε εδώ

Για να δείτε την απόφαση αποσπάσεων σε Ι.Ε.Π., πατήστε εδώ

Για να δείτε την απόφαση αποσπάσεων σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, πατήστε εδώ

Για να δείτε την απόφαση αποσπάσεων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι, πατήστε εδώ

Για να δείτε την απόφαση αποσπάσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, πατήστε εδώ

Για να δείτε την ανακοινοποίηση της απόφασης των αποσπάσεων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις, πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα