Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα

Διοικητικά Θέματα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 - ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση

καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2019 στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.grκάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ εκεί που είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.

Για να δείτε την Υ.Α, πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΦΕΚ, πατήστε εδώ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/8‐3‐1996/τ.Α’) και στην αρ. πρωτ.: 176287/Ε2/12‐11‐2019 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, ανακοινώνει τους
Πίνακες των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών κατά κατηγορία στους οποίους περιέχονται ο αριθμός μητρώου, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική θέση και οι μονάδες μετάθεσης του καθενός,
κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι όλα τα στοιχεία της αίτησης μετάθεσής τους. Οι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλουν σχετική ένσταση στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, από 13/12/2019 έως και 18/12/2019.

Για τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ  σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΚ, πατήστε εδώ

 

Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων Μετάθεσης

Μετά από αίτημα της ΔΔΕ Χαλκιδικής για παράταση της προθεσμίας αιτήσεων μετάθεσης για έκτακτους λόγους (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της περιοχής) ενώ υπάρχει δηλωμένη βούληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, και δεδομένων των προβλημάτων αυτών δεν μπορούν, θα παραμείνει το σύστημα ανοικτό και για τις δυο βαθμίδες μέχρι και μέχρι σήμερα 26/11/2019 στις 23:59.

Ευχαριστούμε

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα