Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Ι ΚΑΙ ΙΙ)-ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Ι ΚΑΙ ΙΙ)-ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Για να δείτε την εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στις οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ Ι και ΙΙ- Ζ.Ε.Π., του σχολικού έτους 2017-2018, πατήστε εδώ .

  • Κατεβάστε από εδώ την Φόρμα του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων
  • Κατεβάστε από εδώ τη Φορμα της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Γονέα/Κηδεμόνα
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Ι ΚΑΙ ΙΙ)-ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)