Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Δείτε εδώ την εγκύκλιο, του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ την εγκύκλιο, του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2019-2020

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020