Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα

Εκπαιδευτικά Θέματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Για να δείτε την εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2014-2015, πατήστε εδώ

 

Σημείωση :
Στη σελίδα τέσσερα (4) της εγκυκλίου, προσδιορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Για να δείτε την εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (Ε.Α.Ε.Π. και ΜΗ Ε.Α.Ε.Π.), για το σχολικό έτος 2014-2015, πατήστε εδώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Για να δείτε την εγκύκλιο, που αφορά στη λειτουργία των σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015, πατήστε εδώ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2015

Για να δείτε τις συμπληρωματικές οδηγίες του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2014-2015, πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

 

Για να δείτε την εγκύκλιο που αφορά τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2014-2015, πατήστε εδώ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

 

Για να δείτε την εγκύκλιο της ΕΛΣΤΑΤ και τα έντυπα ΣΕ-1 και ΣΕ-2, σχετικά με την λήξη του σχολικού έτους 2013-2014, πατήστε εδώ

Σημειώσεις :
1)Παρακαλούμε να επιστραφεί ένα συμπληρωμένο έντυπο, με στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή του Δ/ντή-ντριας ή Πρ/νου-ης, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014.
2) Το έντυπο να επιστραφεί στη Διεύθυνση και όχι στην ΕΛΣΤΑΤ.
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα