Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα

Εκπαιδευτικά Θέματα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Δείτε εδώ την Υ.Α. για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/Θ-3/Θ) , από το σχολικό έτος 2017-2018.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Δείτε παρακάτω την Υπουργική Απόφαση και τα σχετικά έντυπα που αφορούν την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και τη στήριξη μαθητών με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διακτικό έτος 2017-2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Ι ΚΑΙ ΙΙ)-ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Για να δείτε την εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στις οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ Ι και ΙΙ- Ζ.Ε.Π., του σχολικού έτους 2017-2018, πατήστε εδώ .

  • Κατεβάστε από εδώ την Φόρμα του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων
  • Κατεβάστε από εδώ τη Φορμα της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Γονέα/Κηδεμόνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Δείτε  εδώ την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα Νηπιαγωγεία καθώς και στον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, για το σχολικό έτος 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στον προγραμματσιμό του εκπαιδευτικού έργου στα Δημοτικά Σχολεία καθώς και στον προγραμματσιμό του Ολοήμερου Πογράμματος, για το σχολικό έοτς 2017-2018

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Για να δείτε την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και τα συνοδευτικά έντυπα, που αφορούν στη διδασκαλια της Β΄  Ξένης Γλώσσας για το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018, πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα