Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα

Εκπαιδευτικά Θέματα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ σύστασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

 

Για να δείτε τη εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (κλασικών και Ε.Α.Ε.Π.), για το σχολικό έτος 2015-2016, πατήστε εδώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Για να δείτε την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., στην οποία δίνονται Ενημέρωση και οδηγίες για την Λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Για να δείτε την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2015-2016, πατήστε εδώ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Για να δείτε την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2015-2016, πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Για να δείτε την εγκύκλιο λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων (Δημοτικών Σχολείων Ε.Α.Ε.Π. , Δημοτικών Σχολείων μη Ε.Α.Ε.Π. και Νηπιαγωγείων), καθώς και τα απαραίτητα έντυπα, για το σχολικό έτος 2015-2016, πατήστε ανάλογα παρακάτω :  

Εγκύκλιος Λειτουργίας

Δήλωση Γονέα Δημ. Σχ. Ε.Α.Ε.Π.

Δήλωση Γονέα Δημ. Σχ. μη Ε.Α.Ε.Π.

Δήλωση Γονέα Νηπιαγωγείου

Πίνακας Α1 (Ε.Α.Ε.Π.)

Πίνακας Α2 (Διδακτικά Αντικείμενα Ε.Α.Ε.Π.)

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα