Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Οικονομικά ΕΣΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 
 
1.   Ληξιαρχική πράξη γέννηση του τέκνου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.   Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή 
της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους 
δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα.
Εάν  ο/η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή άδειας 
ανατροφής) καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που έγινε χρήση.
3.   Βεβαίωση οικείου εργοδότη σχετικά με το αν ο/η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση 
των δικαιωμάτων του/της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Αν δεν υπάρχει 
εργοδότης π.χ. ελεύθεροι
επαγγελματίες προσκομίζεται βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ.
4.   Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί 
ο/η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.(Πρωτότυπα ένσημα όχι εκτυπωμένα από το ΗΔΙΚΑ. Οι μόνιμοι 
δημόσιοι υπάλληλοι δεν χρειάζεται να προσκομίζουν τα ένσημά τους )
5.   Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από το οποίο θα προκύπτει το είδος της εργασίας που 
δηλώνεται.
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής των τριών μηνών και 15 ημερών του 
Ν.4599/2019 δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση μειωμένου
ωραρίου
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2019-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα Γραμματείας/Μηχανογράφησης ΕΣΠΑ/ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου 50, Τ.Κ.: 185 32

Τηλ. Επικ.: 210-4117826, 210-4224921 FAX 210-4222591 (Μηχανογράφηση-ΕΣΠΑ)                

Ιστοσελίδα: http://dipe-peiraia.att.sch.gr/

e-mail ΕΣΠΑ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Διεύθυνση Π.Ε. καλωσορίζει όλους τους αναπληρωτές/τριες και τους εύχεται
«καλή σχολική χρονιά».

Οι προσλήψεις της Β' φάσης θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Πειραιά Καραολή - Δημητρίου 50 Πειραιά
από 08:00 έως 15:00 

 

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες που θα προσέλθουν στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίσουν τα παρακάτω  δικαιολογητικά και έγγραφα σε φάκελο με αυτιά (στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα και η ειδικότητά τους) και τα έγγραφα με τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προκειμένου να ολοκληρώνεται ταχύτερα ο έλεγχος.

 

 1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Αν δεν υπάρχει στο πτυχίο, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. (Στην περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ). Κατόπιν κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση της συνάφειας. Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού δεν αφορά αναπληρωτές που η κατοχή του τίτλου είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ. ΙΚΑ ή και άλλου ταμείου ασφάλισης (π.χ. OAEE/ ΤΣΜΕΔΕ/ ΟΓΑ).
 5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όπου να αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του/της μισθοδοτούμενου/ης (να είναι πρώτο σε περίπτωση κοινού λογαριασμού).
 6. Πρωτότυπες Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχίατρου, δημοσίου είτε ιδιωτών στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. ΟΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.  Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου οι αναπληρωτές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τις προσκομίσουν κατά την ημέρα πρόσληψης τους. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, δύνανται να προσκομίσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αργότερα- όμως πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας -σύμφωνα με σχετική υπεύθυνη δήλωση που υπογράφουν η τήρηση της οποίας είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος για τα τέκνα έως 18 ετών. Για τα τέκνα 18-24 ετών που σπουδάζουν (εκτός της αίτησης) προσκομίζει βεβαίωση σπουδών από το ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 8. Σε περίπτωση που ο αναπληρωτής ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (π.χ. ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.), προσκομίζει στην Υπηρεσία και τη σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.
 9. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας: ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση της εκπαιδευτικής του προϋπηρεσίας, προσκομίζοντας τις βεβαιώσεις που την πιστοποιούν.
 10. ΄Ενσημα ΙΚΑ με σφραγίδα (ΟΧΙ ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ, ΕΡΜΗΣ).
 11. Πιστοποιητικό τύπου Α από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

                  1. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι κατά την πρόσληψή σας πρέπει:

  • να μπείτε στις On-line εφαρμογές στην αρχική σελίδα της ΔΙΠΕ Πειραιά και να επιλέξετε τον σύνδεσμο On-line Δηλώσεις Στοιχείων Αναπληρωτώνόπου θα συμπληρώσετε τα υπάρχοντα πεδία. Τέλος θα επιλέξετε το κουμπί οριστική υποβολή σημειώνοντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που θα σας εμφανίσει το σύστημα. Εάν κατά την είσοδό δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση σε κάποια πεδία μην συνεχίσετε, μέχρι να βάλουμε τον ΑΦΜ σας στο σύστημα, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση μέσω TAXIS και τα πεδία να είναι προσυμπληρωμένα. Κάποιοι συνάδελφοι που συμπλήρωσαν θα ειδοποιηθούν να επαναλάβουν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. 
  • να μπείτε επίσης στο σύνδεσμο στις On-line εφαρμογές και να επιλέξετε τον σύνδεσμο On-line Αιτήσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών για να δηλώσετε με τη σειρά τα σχολεία που επιθυμείτε να τοποθετηθείτε, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Πειραιά.

   2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που, έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2 ετών) :

  • μπορούν να αιτηθούν τη χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα (από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβαση).
  • σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της λοχείας παρακαλούνται να ενημερώσουν το τμήμα ΕΣΠΑ και να προσκομίσουν άμεσα την απόφαση επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ, διότι δικαιούνται μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ για ένα χρόνο μετά το πέρας της λοχείας τους.
  • να συμπληρώσουν αίτηση σε περίπτωση που βρίσκονται σε άδεια κύησης ή λοχείας ή επιθυμούν άδεια ανατροφής τέκνου 3 μηνών και 15 ημερών (τη ζητούν από το τμήμα ΕΣΠΑ)

 

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είναι διαθέσιμα πιο κάτω. Διαγράψτε άλλα έντυπα αδειών που τυχόν έχετε.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

 

 

Παρουσιολόγια αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2018-2019

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι Διευθύντριες/Διευθυντές ΔΣ/Προϊσταμένες ΝΓ

Σας κάνουμε γνωστό πως τα νέα παρουσιολόγια ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2018 - 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας από όπου στο εξής θα μπορείτε να τα κατεβάζετε. Σας ενημερώνουμε επίσης πως εξαιτίας των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν με τη χρήση των προηγούμενων παρουσιολογίων, κάναμε ορισμένες παρεμβάσεις που στόχευαν στην απλούστευση της διαδικασίας. Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα τις οδηγίες που ακολουθούν:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

 1.  Ο Διευθυντής του Σχολείου συμπληρώνει τις στήλες "ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΚΑΙ "ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ" μόνο τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και ο αναπληρωτής/ΕΒΠ/ΕΕΠ οφείλει να είναι παρών, βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Πρώτη μέρα θεωρείται η μέρα που κάνει ανάληψη στο σχολείο.
 2.  Ο αναπληρωτής/ΕΒΠ/ ΕΕΠ υπογράφει μόνο τις ημέρες που είναι παρών (δεν υπογράφει το παρουσιολόγιο σε ημέρες άδειας, απουσίας κλπ.).
 3.  Για τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκδρομές, σχολικές εορτές, εκκλησιασμός κλπ.) συμπληρώνονται κανονικά οι στήλες "ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΚΑΙ "ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ", σύμφωνα με τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.
 4.  Για τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (π.χ. εθνική γιορτή, τοπική γιορτή, διακοπές Χριστουγέννων/Πάσχα, καιρικές συνθήκες, εκλογές κλπ.) η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» δεν συμπληρώνεται με τις διδακτικές ώρες αλλά με την αιτιολογία της μη λειτουργίας του σχολείου και οι αναπληρωτές δεν υπογράφουν.
 5.  Όταν ο αναπληρωτής/ΕΒΠ/ΕΕΠ απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, απεργία/στάση εργασίας, απουσία), ο αριθμός των διδακτικών ωρών απουσίας  καταχωρείται στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» και στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» αναγράφεται η αιτιολογία. Η πρώτη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα συμπληρώνεται κανονικά.
 6.  Οι άδειες ασθένειας/κύησης/λοχείας πρέπει να αναφέρονται στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» ακόμα και για ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (αργίες,   Σαββατοκύριακα, διακοπές Χριστουγέννων κλπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές με άδεια κύησης/λοχείας/αναρρωτική/άνευ αποδοχών οι διευθύντριες/διευθυντές/προϊσταμένες/προϊστάμενοι οφείλουν να συμπληρώνουν κανονικά τα παρουσιολόγιά τους χωρίς υπογραφή του εκπαιδευτικού και με τις ώρες τους στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ». Αναγράφεται επίσης στη διπλανή στήλη ο λόγος της απουσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη δική σας διευκόλυνση τα νέα παρουσιολόγια (που περιέχουν και το 2019) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης καθένα ξεχωριστά. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε και να τα αποθηκεύσετε. Μετά από τροποποίηση μπορείτε να συμπληρώνετε απευθείας στην σελίδα του παρουσιολογίου τα στοιχεία που αναγράφονται, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχετε στο φύλλο εργασίας «ΠΡΑΞΕΙΣ», κάτι που ως μη λειτουργικό καταργήθηκε. Επίσης καταργήθηκε η επιλογή του έργου από πτυσσόμενη λίστα. Τα παρουσιολόγια θα αλλάξουν μόνο σε περίπτωση αλλαγής του λογότυπου του έργου, κάτι για το οποίο θα ενημερωθείτε με νεότερη ανάρτηση.

          Σας ενημερώνουμε ακόμα για το έργο που κάθε αναπληρωτής ανήκει ώστε να επιλέγετε το ανάλογο παρουσιολόγιο: 

 1.  Οι δάσκαλοι γενικής αγωγής καθώς και όλες οι ειδικότητες ανήκουν στο έργο ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΣ
 2.  Οι νηπιαγωγοί γενικής αγωγής ανήκουν στο έργο ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 3.  Οι δάσκαλοι των Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) ανήκουν στο έργο ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ)
 4.  Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης (ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ   ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 5.  Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί (ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ) σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ   ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
 6.  Οι ειδικότητες ΕΑΕ (ΠΕ08 ΕΑΕ, ΠΕ91.01, ΠΕ79, ΠΕ86 ΕΑΕ) ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
 7.  Οι αναπληρωτές ΕΒΠ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
 8.  Οι αναπληρωτές ΕΒΠ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ανήκουν στο έργο ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
 9.  Οι αναπληρωτές της ένταξης προσφυγοπαίδων ανήκουν στο έργο ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ
 10.  Οι αναπληρωτές με ειδικότητες ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ29, ΠΕ30 ανήκουν στο έργο ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

         

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ (ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9084/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ  (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9089/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΕ60 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΙΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  Α'ΦΑΣΗΣ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9092/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΕ61, ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ60.50 ΤΗΣ  "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9095/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ60 ΜΕΣΩ ΠΔΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 9095/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 ΜΕΣΩ ΠΔΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 12-9-2016.

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΔΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΑΣ.

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ.

ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΝΗΣΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ ΦΑΞ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ. ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΤΕ  ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΕΠ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 • Καιρός