ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ71, ΠΕ70.50,ΠΕ06

  • Εκτύπωση

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ08 πατήστε εδώ.

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ16.01 πατήστε εδώ. 

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 πατήστε εδώ.

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ. 

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ06 ΠΔΕ πατήστε εδώ.