ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 60.50 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

  • Εκτύπωση

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ60.50 Εξειδικευμένη πατήστε εδώ. 

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ70 Τακτικού Προϋπολογισμού πατήστε εδώ.

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 Ολοήμερο πατήστε εδώ.