ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 07 ΠΕ11 ΠΕ32

  • Εκτύπωση

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών μειωμένου ωραρίου ΠΕ07-Γερμανικών πατήστε εδώ. 

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών πλήρους ωραρίου ΠΕ11 και ΠΕ32 πατήστε εδώ.