ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ 2015

  • Εκτύπωση

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΕΠ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ( ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΔΕ ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ