Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Οικονομικά ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΕ 11 Ι ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2292/8-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 9/8-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70 & ΠΕ 60 Ι ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 70 ΚΑΙ ΠΕ 60 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2291/8-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 9/8-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

"ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020": ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" : ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΥ ΖΕΠ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ.Υ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Σας πληροφορούμε ότι, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα →ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΠΑ η ενημερωμένη με το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ έκδοση των παρουσιολογίων και δηλώσεων ατομικών στοιχείων για  τα έργα ΕΣΠΑ (Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Στήριξη ΕΑΕΠ, Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη, Ανάπτυξη Υποστηρικτών Δομών, ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία ) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να συμπληρώσουν τα νέα παρουσιολόγια (ΠΡΟΣΟΧΗ : Και για τον Ιανουάριο 2016)

 

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ- ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΠ Εξειδικευμένη Ε.Π. Αττική 2014-2020

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ ΦΕΡΟΥΝ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΕΠ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤA ΝΕA ΛΟΓΟΤΥΠA,  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΕΠ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΥ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  • Καιρός