Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Οικονομικά ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 11 Κ ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2787/22-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 12/22-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΕ 11 Ι ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2292/8-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 9/8-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70 & ΠΕ 60 Ι ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 70 ΚΑΙ ΠΕ 60 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2291/8-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 9/8-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

"ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020": ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" : ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΥ ΖΕΠ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ.Υ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Σας πληροφορούμε ότι, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα →ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΠΑ η ενημερωμένη με το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ έκδοση των παρουσιολογίων και δηλώσεων ατομικών στοιχείων για  τα έργα ΕΣΠΑ (Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Στήριξη ΕΑΕΠ, Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη, Ανάπτυξη Υποστηρικτών Δομών, ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία ) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να συμπληρώσουν τα νέα παρουσιολόγια (ΠΡΟΣΟΧΗ : Και για τον Ιανουάριο 2016)

 

  • Καιρός