Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Οικονομικά ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είναι διαθέσιμα πιο κάτω. Διαγράψτε άλλα έντυπα αδειών που τυχόν έχετε.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

 

 

Παρουσιολόγια αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2018-2019

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι Διευθύντριες/Διευθυντές ΔΣ/Προϊσταμένες ΝΓ

Σας κάνουμε γνωστό πως τα νέα παρουσιολόγια ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2018 - 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας από όπου στο εξής θα μπορείτε να τα κατεβάζετε. Σας ενημερώνουμε επίσης πως εξαιτίας των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν με τη χρήση των προηγούμενων παρουσιολογίων, κάναμε ορισμένες παρεμβάσεις που στόχευαν στην απλούστευση της διαδικασίας. Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα τις οδηγίες που ακολουθούν:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

 1.  Ο Διευθυντής του Σχολείου συμπληρώνει τις στήλες "ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΚΑΙ "ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ" μόνο τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και ο αναπληρωτής/ΕΒΠ/ΕΕΠ οφείλει να είναι παρών, βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Πρώτη μέρα θεωρείται η μέρα που κάνει ανάληψη στο σχολείο.
 2.  Ο αναπληρωτής/ΕΒΠ/ ΕΕΠ υπογράφει μόνο τις ημέρες που είναι παρών (δεν υπογράφει το παρουσιολόγιο σε ημέρες άδειας, απουσίας κλπ.).
 3.  Για τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκδρομές, σχολικές εορτές, εκκλησιασμός κλπ.) συμπληρώνονται κανονικά οι στήλες "ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΚΑΙ "ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ", σύμφωνα με τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.
 4.  Για τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (π.χ. εθνική γιορτή, τοπική γιορτή, διακοπές Χριστουγέννων/Πάσχα, καιρικές συνθήκες, εκλογές κλπ.) η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» δεν συμπληρώνεται με τις διδακτικές ώρες αλλά με την αιτιολογία της μη λειτουργίας του σχολείου και οι αναπληρωτές δεν υπογράφουν.
 5.  Όταν ο αναπληρωτής/ΕΒΠ/ΕΕΠ απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, απεργία/στάση εργασίας, απουσία), ο αριθμός των διδακτικών ωρών απουσίας  καταχωρείται στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» και στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» αναγράφεται η αιτιολογία. Η πρώτη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα συμπληρώνεται κανονικά.
 6.  Οι άδειες ασθένειας/κύησης/λοχείας πρέπει να αναφέρονται στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» ακόμα και για ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (αργίες,   Σαββατοκύριακα, διακοπές Χριστουγέννων κλπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές με άδεια κύησης/λοχείας/αναρρωτική/άνευ αποδοχών οι διευθύντριες/διευθυντές/προϊσταμένες/προϊστάμενοι οφείλουν να συμπληρώνουν κανονικά τα παρουσιολόγιά τους χωρίς υπογραφή του εκπαιδευτικού και με τις ώρες τους στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ». Αναγράφεται επίσης στη διπλανή στήλη ο λόγος της απουσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη δική σας διευκόλυνση τα νέα παρουσιολόγια (που περιέχουν και το 2019) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης καθένα ξεχωριστά. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε και να τα αποθηκεύσετε. Μετά από τροποποίηση μπορείτε να συμπληρώνετε απευθείας στην σελίδα του παρουσιολογίου τα στοιχεία που αναγράφονται, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχετε στο φύλλο εργασίας «ΠΡΑΞΕΙΣ», κάτι που ως μη λειτουργικό καταργήθηκε. Επίσης καταργήθηκε η επιλογή του έργου από πτυσσόμενη λίστα. Τα παρουσιολόγια θα αλλάξουν μόνο σε περίπτωση αλλαγής του λογότυπου του έργου, κάτι για το οποίο θα ενημερωθείτε με νεότερη ανάρτηση.

          Σας ενημερώνουμε ακόμα για το έργο που κάθε αναπληρωτής ανήκει ώστε να επιλέγετε το ανάλογο παρουσιολόγιο: 

 1.  Οι δάσκαλοι γενικής αγωγής καθώς και όλες οι ειδικότητες ανήκουν στο έργο ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΣ
 2.  Οι νηπιαγωγοί γενικής αγωγής ανήκουν στο έργο ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 3.  Οι δάσκαλοι των Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) ανήκουν στο έργο ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ)
 4.  Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης (ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ   ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 5.  Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί (ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ) σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ   ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
 6.  Οι ειδικότητες ΕΑΕ (ΠΕ08 ΕΑΕ, ΠΕ91.01, ΠΕ79, ΠΕ86 ΕΑΕ) ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
 7.  Οι αναπληρωτές ΕΒΠ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ανήκουν στο έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
 8.  Οι αναπληρωτές ΕΒΠ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ανήκουν στο έργο ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
 9.  Οι αναπληρωτές της ένταξης προσφυγοπαίδων ανήκουν στο έργο ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ
 10.  Οι αναπληρωτές με ειδικότητες ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ29, ΠΕ30 ανήκουν στο έργο ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

         

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ (ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9084/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ  (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9089/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΕ60 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΙΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  Α'ΦΑΣΗΣ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9092/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΕ61, ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ60.50 ΤΗΣ  "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9095/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ60 ΜΕΣΩ ΠΔΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 9095/9-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 ΜΕΣΩ ΠΔΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 12-9-2016.

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΔΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΑΣ.

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ.

ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΝΗΣΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ ΦΑΞ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ. ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΤΕ  ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΕΠ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΕ 06 Κ ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 06 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2787/22-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 12/22-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 11 Κ ΦΑΣΗ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2787/22-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 12/22-3-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 • Καιρός