Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Οικονομικά ΕΣΠΑ

Ανακοινοποίηση των Τοποθετησεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ

Για να δείτε την ανακοινοποίηση των τοποθετήσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ, πατήστε εδώ.

Έντυπα ΕΣΠΑ

Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014

Για τα παρουσιολογια της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης «Στήριξη των σχολείων με ΕΑΕΠ- ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης «Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) - ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσίολόγια της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Αναπληρωτών ΕΣΠΑ της Πράξης «Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) - ΑΠ 2», πατήστε εδώ.  

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης  «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πατήστε εδώ.

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Ε.Ε.Π. που στελεχώνει τις ΕΔΕΑΥ, πατήστε εδώ.

Μισθοδοσία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Καταβολή Έναντι Δεκεμβρίου 2013 για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 24/12/2013.

  • Καιρός