Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Οικονομικά Τακτικού Προϋπολογισμού ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά πως η παραλαβή των εντύπων  απόλυσης 

(Απόλυση, Βεβαίωση προϋπηρεσίας,, Βεβαίωση Ενσήμων Εργοδότη, Έντυπο Ε7 λήξης σύμβασης ΟΑΕΔ)

θα  ξεκινήσει την Παρασκευή  24/06/2016  για όλες τις  κατηγορίες αναπληρωτών  (Τακτικού προϋπολογισμού, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ)

Η παραλαβή των εντύπων θα γίνεται  στο Δεύτερο Όροφο για τους συναδέλφους  ΕΣΠΑ - ΠΔΕ

και στον Πέμπτο Όροφο για τους συναδέλφους  Τακτικού Προϋπολογισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σύμφωνα  με την πληροφόρησή μας από τον ΟΑΕΔ :  " Ο δικαιούχος που υποβάλλει κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης αίτημα για το επίδομα ανεργίας  επιδοτείται από την 7η ημέρα."

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΣΠΑ - ΠΔΕ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Οικονομικά Τακτικού Προϋπολογισμού ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ