Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (1ΓΕ/2019)

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 , οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Καραολή Δημητρίου 50, 3ος όροφος, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 15:00 (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας).

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει :

1.Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ 

2.Να προσέρχεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτο πρόσωπο

3.Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

4.Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής

5.Να έχει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όλα τα προς κατάθεση δικαιολογητικά

Το σύνολο των εγγράφων να κατατίθενται σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον κάθε εκπαιδευτικό από 15/1 έως 3/2/2020 και ώρα 14:00 κι είναι ανεξάτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.

Για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ πατήστε εδώ

Για την Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ

Για την αίτηση σε μορφή wordπατήστε εδώ

  • Καιρός