Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Τροποποίηση της αρίθμ. πρωτ. 132523/Ν1/3-8-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679) εγκυκλίου

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση μεταβίβασης ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση