Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Διαδικασία εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.

Τροποποίηση της αρίθμ. πρωτ. 132523/Ν1/3-8-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679) εγκυκλίου

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση