Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Χορήγηση – τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.

Παράταση προθεσμίας χορήγησης (τροποποίησης) και επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68,τ.Α΄, 20-3-2020, άρθρο εξηκοστό πέμπτο, παρ. 4)
παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, έως 31-05-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης (και τροποποίησης)
άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολικών μονάδων, πατήστε εδώ.

Διαδικασία εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση