Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.

Τροποποίηση της αρίθμ. πρωτ. 132523/Ν1/3-8-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679) εγκυκλίου

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση