Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση 103748_2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση 103748_2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019