Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση Παράταση προθεσμίας χορήγησης (τροποποίησης) και επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Παράταση προθεσμίας χορήγησης (τροποποίησης) και επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68,τ.Α΄, 20-3-2020, άρθρο εξηκοστό πέμπτο, παρ. 4)
παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, έως 31-05-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης (και τροποποίησης)
άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολικών μονάδων, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση Παράταση προθεσμίας χορήγησης (τροποποίησης) και επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων