Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση μεταβίβασης ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017-2018

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για να δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση επικαιροποίησης της άδειας, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση τροποποίησης της άδειας, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση