Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017-2018

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για να δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση επικαιροποίησης της άδειας, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση τροποποίησης της άδειας, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση