Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση μεταβίβασης ιδιωτικού σχολείου, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση