Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Αγωγή Υγείας Εγκύκλιοι - Έγγραφα Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!) Πίνακας υπεραρίθμων-δηλώσεις σχολείων. Αποσπάσεις.

Πίνακας υπεραρίθμων-δηλώσεις σχολείων. Αποσπάσεις.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 34/02-09-2019 Πράξη του ανακοινώνει τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 καθώς και τα κενά όλων των Κλάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, τα οποία καλούνται να δηλώσουν έως την Τρίτη 3/9/2019 ώρα 13:00 οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι (σχετικός πίνακας παρακάτω), όσοι έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κι όσοι έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ.: 15786/30-08-2019 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

Ανακοίνωση ΠΥΣΠΕ εδώ

Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων εδώ

Λειτουργικά κενά ΠΕ70 εδώ 

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 εδώ 

Λειτουργικά κενά ΠΕ06 εδώ 

Λειτουργικά κενά ΠΕ11 εδώ 

Λειτουργικά κενά ΠΕ 79 εδώ 

Λειτουργικά κενά ΠΕ86 εδώ 

 

  • Καιρός