Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές/τριες όλων των κλάδων πως, για τη δική τους διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους για το ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Πειραιά, On line-Εφαρμογές- On-line δηλώσεις στοιχείων αναπληρωτών.
Όσοι/ες ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους, είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην υποβολή του ΕΡΓΑΝΗ.
Παρακαλούμε να επιδείξετε την αναγκαία κατανόηση κατά την ανάληψη της υπηρεσίας, λόγω του μεγάλου αριθμού προσλήψεων και εγγενών αδυναμιών.
  • Καιρός