Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Ανακοίνωση σχετικά με τις τοποθετήσεις

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, η κρίση και ο χαρακτηρισμός των λειτουργικών υπεραριθμιών καθώς και η δήλωση μονάδων τοποθέτησης για τους λειτουργικά υπεράριθμους, τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλα ΠΥΣΠΕ, τους αιτούντες απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και τους τελούντες στη διάθεση θα πραγματοποιηθεί από 02/09/2020 έως και 03/09/2020.

  • Καιρός