Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Αγωγή Υγείας Σεμινάρια - Εκδηλώσεις

Σεμινάρια - Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα:"Επίλυση Συγκρούσεων στον χώρο του Σχολείου"

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά, σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Επίλυση Συγκρούσεων στον Χώρο του Σχολείου».Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο (2) συναντήσεις στο 1ο Ειδικό Δ.Σ. Δραπετσώνας στις 26/2 και στις 5/3/2018 (16:30-19:00).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας "Επίλυση Συγκρούσεων στον χώρο του Σχολείου"

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας "Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων"

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα: «Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων».

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορυδαλλού την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 από 09.30 έως 14.30 και απευθύνεται σε όλες/όλους τις/τους Διευθύντριες/Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, καθώς και σε όλες/όλους  τις/τους Προϊσταμένες/ους των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης. Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες θα δοθεί ένα πακέτο εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού του ΟΑΣΠ ανά σχολική μονάδα. 
Επισημαίνεται η σημασία του εν λόγω Σεμιναρίου κι ως εκ τούτου η παρουσία εκπροσώπων από κάθε σχολική μονάδα κρίνεται απαραίτητη.
Δείτε σχετικά, με το σκοπό του Σεμιναρίου, τη διάρθρωση του Προγράμματος και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, το Συνημμένο αρχείο.
 

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Συμμετοχή στο Εισαγωγικό Σεμινάριο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας,   διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στη σχολική κοινότητα και την ανάλυση των παραμέτρων που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων.

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα "Τα Συναισθήματα στη Σχολική Ζωή μέσω της Τέχνης"

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ’ Αθήνας, βιωματικό εισαγωγικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Τα συναισθήματα στη σχολική ζωή μέσω της τέχνης».Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω (Λεωφ. Θηβών και Ιερολοχιτών 1) το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 από 09:00 έως 14:00 και απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας_Τα Συναισθήματα στη Σχολική Ζωή μέσω της Τέχνης

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα "Παιδαγωγική Φρενέ: Αρχές και Τεχνικές για την Κοινωνική, Συναισθηματική και Γνωστική Ανάπτυξη των Παιδιών στο Σχολείο της Κοινότητας"

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας», την Διεύθυνση Π.Ε. Γ’ Αθήνας και την Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά, σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Παιδαγωγική Φρενέ: Αρχές και τεχνικές για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο Σχολείο της Κοινότητας».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά το συνημμένο πρόγραμμα στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 από τις 09:00 έως 14:00 και απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας_Παιδαγωγική Φρενέ για ένα Σχολείο της Κοινότητας

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Αγωγή Υγείας Σεμινάρια - Εκδηλώσεις