Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Αγωγή Υγείας Σεμινάρια - Εκδηλώσεις

Σεμινάρια - Εκδηλώσεις

Διημερίδα Αγωγής Υγείας "Παιδιά σε Κίνδυνο: Ο Ρόλος του Σχολείου στην Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού"

Η  Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις  Π.Ε. Α’, Β’ Γ’ Δ’, Δυτ. Αττικής, τις  Διευθύνσεις Δ.Ε.  Γ’, Δ’, Δυτ. Αττικής,  Πειραιά, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιούσυνδιοργανώνουν  Διημερίδα με θέμα:

"Παιδιά σε Κίνδυνο: Ο Ρόλος του Σχολείου στην Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού".

Για περισσότερες πληροφορίες (Σκοποθεσία Διημερίδας, ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής, Πρόγραμμα) δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

Διημερίδα Αγωγής Υγείας "Παιδιά σε Κίνδυνο: Ο Ρόλος του Σχολείου στην Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού"

Συμμετέχουσες/Συμμετέχοντες στο Βιωματικό Σεμινάριο "ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ"

Σας ενημερώνουμε ότι όσες/όσοι εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον,  θα συμμετάσχουν στο τριήμερο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα «Βήματα για τη Ζωή: Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για παιδιά Νηπιαγωγείου, Α’ &  Β’ τάξεων Δημοτικού», το οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία  του 6ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής κο Αχιλλέα Μανδρίκα.

Δείτε σχετικά το συνημμένο αρχείο.

Συμμετέχουσες/Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο ΑΥ "ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ"

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας "ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ"

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με τον ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 6ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής κο Αχιλλέα Μανδρίκα, τριήμερο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Βήματα για τη Ζωή: Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για παιδιά Νηπιαγωγείου, Α' & Β' τάξεων Δημοτικού».

Για περισσότερες πληροφορίες (σκοποθεσία Προγράμματος, εισηγητές/εμψυχωτές Σεμιναρίου, χρόνο & τόπος διεξαγωγής, Πρόγραμμα) δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας για το εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Preparing, Enhancing, Participating, Educating, Informing -Pr.E.P.E.I.»

Σας ενημερώνουμε πως η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού",  βιωματικό σεμινάριο  με στόχο τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Preparing, Enhancing, Participating, Educating, Informing - Pr.E.P.E.I.» και την αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του παιδιού, σε θέματα που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες (ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής, Σκοποθεσία, Πρόγραμμα, Εμψυχωτές Σεμιναρίου) δείτε το συνημμένο αρχείο.

Βιωματικό Σεμινάριο ΑΥ με θέμα την Πρόληψη στην ενδοσχολική βία

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα "Μεταφέροντας το μήνυμα" της εθελοντικής αιμοδοσίας

Σας ενημερώνουμε πως η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη Διεύθυνση Γ' Αθηνας, βιωματικό σεμινάριο  με θέμα: "Μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας".
Για περισσότερες πληροφορίες (ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής, Σκοποθεσία, Πρόγραμμα, Εμψυχωτές Σεμιναρίου) δείτε το συνημμένο αρχείο.

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας_Μεταφέροντας το Μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού"

Σας ενημερώνουμε πως η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Οδοιπορικό» του Δήμου Περιστερίου, βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού». 
Για περισσότερες πληροφορίες (ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής, Σκοποθεσία, Πρόγραμμα, Εμψυχώτρια Σεμιναρίου) δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού_Βιωματικό Σεμινάριο ΑΥ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Αγωγή Υγείας Σεμινάρια - Εκδηλώσεις