Παραμύθια, Οδηγοί, Δράσεις Αγωγής Υγείας-Εκπαιδευτικό Υλικό στην εποχή του Κορονοϊού (επιμέλειας Π.Σ.Ε.Α.Υ.)

  • Εκτύπωση

Στους ακόλουθους συνδέσμους-επιμέλειας του Πανελήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας (Π.Σ.Ε.Α.Υ.)- θα βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό  που συναρθρώνεται (πολύ δημιουργικά) με τις θεματικές της Αγωγής Υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες-σχολικές,διδακτικές, εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές- που ανακύπτουν (εκπαιδευτικών, παιδιών, οικογενειών), εν μέσω, αλλά και στην μετά-περίοδο, της πανδημίας. 

Α: https://drive.google.com/open?id=1oeV5HFsWDfVi1Gx3ugyP84Zg0bLnKWBZ

Β. : https://drive.google.com/open?id=1VOCw7VmJjjA8sOgsgzVOWe6oHbFpe3vG