11836 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ.: ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει με τίτλο: «Όταν η φύση δημιουργεί…πολιτισμό»,που ξεκίνησε να υφίσταται από το σχολικό έτος 2013-14, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενταχτούν σε αυτό για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ