Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Κεντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κ.Π.Ε. (Περιβαλλοντική)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΘΔ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

Το ΚΠΕ Μολάων προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2016-2017 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου μας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό.

11687 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ :ΚΑΣΤΡΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας–Υπάτης προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα δίκτυα του ΚΠΕ.

11838 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο (Ε.Θ.Δ.) «Τα βότανα στη ζωή μας» το οποίο ιδρύθηκε στις 25/01/2016. Οι σκοποί και στόχοι του, προτεινόμενες θεματικές και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο του Ε.Θ.Δ. http://mvotana.weebly.com/ .

11884 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

11836 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ.: ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει με τίτλο: «Όταν η φύση δημιουργεί…πολιτισμό»,που ξεκίνησε να υφίσταται από το σχολικό έτος 2013-14, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενταχτούν σε αυτό για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Κεντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης