Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Κεντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κ.Π.Ε. (Περιβαλλοντική)

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο (Ε.Θ.Δ.) «Τα βότανα στη ζωή μας» το οποίο ιδρύθηκε στις 25/01/2016. Οι σκοποί και στόχοι του, προτεινόμενες θεματικές και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο του Ε.Θ.Δ. http://mvotana.weebly.com/ .

11884 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

11836 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ.: ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει με τίτλο: «Όταν η φύση δημιουργεί…πολιτισμό»,που ξεκίνησε να υφίσταται από το σχολικό έτος 2013-14, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενταχτούν σε αυτό για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Κεντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης