Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 36_6_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 36/6-9-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις από άλλα ΠΥΣΠΕ/ Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών/Συμπλήρωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εντός ΠΥΣΠΕ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11, ΠΕ79

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ86

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός