Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές 6-9-2019

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά κατά κλάδο και περιοχή τοποθέτησης (Α-Β-Γ Πειραιά).

Όλοι οι αναπληρωτές/τριες θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση σχολείων τοποθέτησης έως τη Δευτέρα και ώρα 24:00  μέσω της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, On-line Εφαρμογές- On line Αιτήσεις τοποθέτησης αναπληρωτών. Στην ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση εμφανίζεται ΜΟΝΟ το πρώτο σχολείο τοποθέτησης, όταν στα κενά του αντίστοιχου κλάδου υπάρχει ομάδα σχολείων.

Αναπληρωτής/τρια που δεν υποβάλλει δήλωση ή δεν δύναται να τοποθετηθεί σε μία από τις επιλογές του/της, θα τοποθετείται για το συμφέρον της υπηρεσίας σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος των αιτήσεων/δηλώσεων θα ανοίξει τις επόμενες ώρες.

Για τα κενά ΠΕ60 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ70 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ05 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ06 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ07 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ08 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ11 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ79 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ86 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΕ91 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΤΥ ΖΕΠ ΠΕ70 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΠΕ60-70 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ60-70 πατήστε εδώ

Για τα κενά ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

  • Καιρός