Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Σεμινάρια - Εκδηλώσεις Συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Καρπενησίου

Συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Καρπενησίου

Συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Καρπενησίου

Το ΚΠΕ Καρπενησίου σε συνεργασία με τις Δνσεις Π.Ε. Πειραιά και Αν. Αττικής καθώς και τις Δνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Γ΄Αθήνας, Λάρισας και Μαγνησίας προτίθεται να υλοποιήσει 3ήμερο εισαγωγικό σεμινάριο από την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου (ώρα 18:00) έως τη Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα 14:00) με τίτλο: «Εκ Φύσεως αειφορικά περάσματα».

Στο ανωτέρω έγγραφο αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το στόχο του σεμιναρίου, τα πεδία δράσεων, τη διαδικασία συμμετοχής και το αντίστοιχο κόστος .

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Σεμινάρια - Εκδηλώσεις Συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Καρπενησίου