Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Σεμινάρια - Εκδηλώσεις Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!)

Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!)

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης 2022

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ ΔΙΠΕ Πειραιά σε αρχείο excel πατήστε εδώ

Για τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ ΔΙΠΕ Πειραιά σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Ίδρυση και Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ Ι και ΙΙ_Σχολικό Έτος 2022-2023

Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την Ίδρυση και Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023

Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας για το σχολικό έτος 2022-2023

Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο που αφορά στη Διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας, στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022-2023

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπση Σεμινάρια - Εκδηλώσεις Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!)