Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά 18681 Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων της Σαλαμίνας

18681 Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων της Σαλαμίνας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπευθύνου   
Πολιτιστικών Θεμάτων, και  το Γραφείο  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων, πραγματοποιούν  εκπαιδευτικά 
προγράμματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας για μαθητές-τριες 
Δημοτικών σχολείων Σαλαμίνας, τον Μάιο 2020.

Αιτήσεις μέχρι  την Παρασκευή 4  Οκτωβρίου 2019.


18681 Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων
Αίτηση συμμετοχής

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά 18681 Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων της Σαλαμίνας