Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά 9252 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: “Βρες μια ιστορία”- ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Η κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση» - ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

9252 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: “Βρες μια ιστορία”- ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Η κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση» - ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο σας ενημερώνουμε:
α) για τις ιστορίες μαθητών και μαθητριών που επιλέχθηκαν,  την ηλεκτρονική διεύθυνση ανάρτησής τους και για το τι προγραμματίζεται να  γίνει με αυτές τις ιστορίες
β) για τη δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκόπησης της εξ αποστάσεως ημερίδας «Η κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση»
γ) για επίκαιρο εκπαιδευτικό πολιτιστικό υλικό

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά 9252 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: “Βρες μια ιστορία”- ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Η κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση» - ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ