Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά 9591 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Ε-Α.Υ-Π.Θ.) 2019-20

9591 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Ε-Α.Υ-Π.Θ.) 2019-20

Σχετικά  με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), οι  Διευθύντριες/Διευθυντές, Προϊστάμενες/νοι των Σχολικών Μονάδων και οι συντονίστριες/στές των προγραμμάτων να λάβουν υπόψη τις  οδηγίες που εμπεριέχονται στο συνημμένο έγγραφο 1.
Η αποστολή του πίνακα (συνημμένο έγγραφο 2) από τις/τους Διευθύντριες/Διευθυντές  Προϊστάμενες/νοι των Σχολικών Μονάδων και η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας (ο σύνδεσμος της φόρμας αναγράφεται στο συνημμένο έγγραφο 1) από τις/τους συντονίστριες/στές να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Μετά την επαλήθευση των στοιχείων που θα αποσταλούν, θα εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις (βλέπε συνημμένο έγγραφο 1).
Με την ευχή να είστε πάντα υγιείς και δημιουργικοί!
 
1. 9591 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ )
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΔ 2019-20 (ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ)
3. ΕΓΓΡΑΦΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.  (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΣΔ)
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά 9591 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Ε-Α.Υ-Π.Θ.) 2019-20