15093 Ημερίδα «Κουκλοπαίζουμε. Δάσκαλος και θεατρική κούκλα στην τάξη»

  • Εκτύπωση

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης χρονιάς υλοποίησης του εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ προγράμματος «Κουκλοπαίζουμε» σε σχολεία, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων), σε συνεργασία με Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της Αττικής, το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και την Περιφέρεια Αττικής, συμμετέχει στη διοργάνωση ημερίδας εξ αποστάσεως με θέμα την αξιοποίηση και τη δυναμική της  θεατρικής κούκλα στην τάξη, καθώς και την παρουσίαση παιδαγωγικών εφαρμογών που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς κατά τη χρονιά 2020-21.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/9/21, και ώρες 18:00 – 20:45. Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11 π.μ. στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.