Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Προσλήψεις αναπληρωτών με την Υ.Α. 28/2/2020

Η Διεύθυνση Π.Ε. καλωσορίζει όλους τους αναπληρωτές/τριες και τους εύχεται «καλή σχολική χρονιά».

Οι προσλήψεις της 28ης Φεβρουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Πειραιά Καραολή - Δημητρίου 50, Πειραιά, 2ος όροφος από την Τρίτη 3 έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και ώρες 08:00 έως 15:00.

Για τις δηλώσεις τοποθέτησης σε σχολεία θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Πειραιά.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες που θα προσέλθουν στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίσουν τα παρακάτω  δικαιολογητικά και έγγραφα σε φάκελο με αυτιά (στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα και η

ειδικότητά τους) και τα έγγραφα με τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προκειμένου να ολοκληρώνεται ταχύτερα ο έλεγχος.

 

 1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Αν δεν υπάρχει στο πτυχίο, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. (Στην περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ). Κατόπιν κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση της συνάφειας. Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού δεν αφορά αναπληρωτές που η κατοχή του τίτλου είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικούΑ.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ. ΙΚΑ ή και άλλου ταμείου ασφάλισης (π.χ. OAEE/ ΤΣΜΕΔΕ/ ΟΓΑ).
 5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όπου να αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του/της μισθοδοτούμενου/ης (να είναι πρώτο σε περίπτωση κοινού λογαριασμού).
 6. Πρωτότυπες Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχίατρου, δημοσίου είτε ιδιωτών στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα.  Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου οι αναπληρωτές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τις προσκομίσουν κατά την ημέρα πρόσληψης τους. 
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος για τα τέκνα έως 18 ετών. Για τα τέκνα 18-24 ετών που σπουδάζουν (εκτός της αίτησης) προσκομίζει βεβαίωση σπουδών από το ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 8. Σε περίπτωση που ο αναπληρωτής ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (π.χ. ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.), προσκομίζει στην Υπηρεσία και τη σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.
 9. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας: ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση της εκπαιδευτικής του προϋπηρεσίας, προσκομίζοντας τις βεβαιώσεις που την πιστοποιούν.
 10. ΄Ενσημα ΙΚΑ με σφραγίδα (ΟΧΙ ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ, ΕΡΜΗΣ).
 11. Πιστοποιητικό τύπου Α από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

                  1. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι κατά την πρόσληψή σας πρέπει:

 • να μπείτε στις On-line εφαρμογές στην αρχική σελίδα της ΔΙΠΕ Πειραιά και να επιλέξετε τον σύνδεσμο On-line Δηλώσεις Στοιχείων Αναπληρωτώνόπου θα συμπληρώσετε τα υπάρχοντα πεδία. Τέλος θα επιλέξετε το κουμπί οριστική υποβολή σημειώνοντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που θα σας εμφανίσει το σύστημα. Εάν κατά την είσοδό δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση σε κάποια πεδία μην συνεχίσετε, μέχρι να βάλουμε τον ΑΦΜ σας στο σύστημα, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση μέσω TAXIS και τα πεδία να είναι προσυμπληρωμένα.
 • να μπείτε επίσης στο σύνδεσμο στις On-line εφαρμογές και να επιλέξετε τον σύνδεσμο On-line Αιτήσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτώνγια να δηλώσετε με τη σειρά τα σχολεία που επιθυμείτε να τοποθετηθείτε, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Πειραιά.

  2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που, έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2 ετών) :
 • μπορούν να αιτηθούν τη χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα (από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβαση).
 • σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της λοχείας παρακαλούνται να ενημερώσουν το τμήμα ΕΣΠΑ και να προσκομίσουν άμεσα την απόφαση επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ, διότι δικαιούνται μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ για ένα χρόνο μετά το πέρας της λοχείας τους.
 • να συμπληρώσουν αίτηση σε περίπτωση που βρίσκονται σε άδεια κύησης ή λοχείας ή επιθυμούν άδεια ανατροφής τέκνου 3 μηνών και 15 ημερών (τη ζητούν από το τμήμα ΕΣΠΑ)

 

 • Καιρός