Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2020-21

Μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-21. Ολόκληρη η απόφαση εδώ

  • Καιρός