Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΝΕΟ)

Για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι οδηγίες διαρκώς εμπλουτίζονται. 

Δείτε εδώ τις οδηγίες για την τεχνική υποστήριξη.

Δείτε εδώ οδηγίες(βήματα)  για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δείτε εδώ οδηγίες(βήματα)  για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δείτε εδώ οδηγίες(βήματα)  για την παροχή λογαριασμών σε μαθητές από το ΠΣΔ.

  • Καιρός